Komunikační a mediální strategie

Komunikační a mediální strategie

Naše služby pokrývají komplexní potřeby pro marketingové a komunikační agentury. Základním stavebním kamenem spolupráce JVS GROUP s klientem je poradenství v oblasti eventtů, komunikace a médií a v neposlední řadě vytvoření dlouhodobé komunikační strategie. Souběžně s komunikační strategií je vyvářena i mediální strategie, v níž se zaměřujeme na potřeby a priority klienta.

Po odsouhlasení komunikační a mediální strategie se soustředíme především na samotnou medializaci klienta či jeho potřeb. Vzájemné odsouhlasení krátkodobých plánů medializace probíhá v pravidelných smluvených intervalech na schůzkách obou zúčastněných stran. V případě potřeby a vzájemné dohody zajišťujeme pro klienty i služby nad rámec uzavřené smlouvy.

Naše služby zahrnují:

 • tvorbu komunikační strategie a konkrétních plánů
 • tvorbu mediální strategie a konkrétních plánů
 • vytvoření a optimalizace způsobu komunikace s jednotlivými skupinami
  (média, vláda, občané, zaměstnanci)
 • návrh způsobu zvýšení synergických efektů
 • nákup inzerce a a prostoru v médiích
 • pořádání eventů – tiskové konference, setkání s klíčovými partnery
  spole­čenské akce k nejrůznějším příležitostem, setkání s novináři
 • návrh prezentačních materiálů včetně jejich realizace