Regulamin konkursu "Meet and Greet z Jorge Blanco"+WYNIKI - JVS Group
CZ | EN | HU | PL | SK
Úvod

Regulamin konkursu "Meet and Greet z Jorge Blanco"+WYNIKI

Chcesz poznać Jorge osobiście?
Do wygrania szansa na wzięcie udziału w spotkaniu z fanami (tzw. meet&greet) z piosenkarzem w jednym z dwóch terminów:

Na spotkanie zapraszamy 17 fanów do Warszawy i 17 do Krakowa.

Link do konkursu: https://business.facebook.com/jvsgrouppl/photos/a.855895677859415.1073741828.855010434614606/1521327874649522/?type=3&theater

REGULAMIN KONKURSU Konkurs „Wygraj M&G z Jorge!”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs „Wygraj M&G z Jorge!” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem konkursu jest JVS Group z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bagno 2/198, 00-112 Warszawa (Organizator).

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Wygraj M&G z Jorge!" zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest JVS Group.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na profilu FB Organizatora: https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

c. zalajkowanie profilu fb https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

e. umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza i otagowanie w nim przynajmniej jednej osoby

f. zaznaczenie, o które miasto chodzi.

g. udostępnienie posta konkursowego na swojej tablicy jako publicznego

4. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 29 listopada 2017 do dnia 4 grudnia 2017 do godz. 23:59.

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są pojedyńcze zaproszenia na spotkanie Jorge Blanco z fanami.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody w miejscu i dniu wydarzenia, po wcześniejszym przesłaniu niezbędnych danych do organizatora.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, lub odstąpienie udziału innej osobie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/jvsgrouppl/ z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzenie na pytanie w poście konkursowym i otagowanie znajomego w poście konkursowym. Jedna osoba może zostawić nieograniczoną ilość komentarzy. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Nagrodzonych zostanie 17 osób w Warszawie i 17 w Krakowie.

5. Nazwiska i imiona Zwycięzców zostaną opublikowane po zakończeniu konkursu.

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu zdjęcia konkursowego do dnia 05.12.2017.

7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

8. Miejsce i czas M&G zostaną podane zwycięzcom po rozstrzygnięciu konkursu.

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska w wydarzeniu „Konkurs fotograficzny Przybij piątkę Kelly Family” organizowanym przez JVS Group PL w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.jvsgroup.pl w siedzibie JVS Group ul. Bagno 2/198, 00-112 Warszawa, oraz na profilu JS Group PL – just view the show.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego punktu konkursu i regulaminu bez podawania przyczyny; zmiana wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

UPDATE:

Zwycięzcy:

Kraków:

1) Zuza Długosz

2) Aleksandra Markwica

3) Ola Hulin

4) Ania Pancerz

5) Paulina Sidełko

6) Julia Mistarz

7) Jagoda Mercedes Łęcka

8) Monika Kozioł

9) Karolina Miecznikowska
10) Julia Tomaszewska

11) Gabriela Augustynowicz

12) Kinga Buż

13) Adrianna Żydaczewska

14) Ola Kołodziej

15) Natalia Kwiatek

16) Kamila Grajny
17) Kasia Goryczkiewicz

Warszawa

1) Ewa Przybysz

2) Jakub Wichowski

3) Emilka Adamczyk

4) Patrycja Domińska

5) Nikola Juszczak

6) Agata Moczulska

7) Magda Zasadni

8) Marcelina Jaroszuk

9) Ola Królak
10) Monika Sikora

11) Gabriela Bąk

12) Wiktoria Grzeszczuk

13) Nadia Myśliwiec

14) Ewa Pasierowska

15) Jola Janas

16) Emilka Rupniewska
17) Jola Marszał

 

 

 

Więcej Aktualności

Všechny novinky

Bądź na bieżąco

info@jvsgroup.pl www.jvsgroup.pl Telefon kontaktowy: +48 791 394 449 Adres: Bagno2/198, 00-112 Warszawa
Copyright 2017. All rights reserved