CZ | EN | HU | PL | SK
Úvod

Regulamin konkursu "Wygraj plakat z podpisem JB"

Sam Jorge Blanco wpadł do nas do Warszawy i zostawił niespodziankę dla swoich ulubionych fanów z Polski…
Do wygrania mamy jeden z czterech plakatów podpisanych przez naszego idola!

Link do konkursu: https://business.facebook.com/jvsgrouppl/photos/a.855895677859415.1073741828.855010434614606/1519664294815880/?type=3&theater

REGULAMIN KONKURSU Konkurs „Wygraj plakat z podpisem JB”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs „Wygraj plakat z podpisem JB” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem konkursu jest JVS Group z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bagno 2/198, 00-112 Warszawa (Organizator).

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj plakat z podpisem JB" zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest JVS Group.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na profilu FB Organizatora: https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

c. zalajkowanie profilu fb https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

e. umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza i otagowanie w nim przynajmniej jednej osoby

f. zaznaczenie, o które miasto chodzi.

4. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 28 listopada 2017 do dnia 3 grudnia 2017 do godz. 23:59.

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są 4 plakaty z podpisem Jorge Blanco.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub odebrane osobiście, w zależności od preferencji osoby która wygra.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, lub odstąpienie udziału innej osobie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/jvsgrouppl/ z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzenie na pytanie w poście konkursowym i otagowanie znajomego w poście konkursowym. Jedna osoba może zostawić nieograniczoną ilość komentarzy. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Nagrodzonych zostanie 4 osób.

5. Nazwiska i imiona Zwycięzców zostaną opublikowane w wydarzeniu po zakończeniu konkursu.

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu zdjęcia konkursowego do dnia 04.12.2017.

7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska w wydarzeniu „Konkurs fotograficzny Przybij piątkę Kelly Family” organizowanym przez JVS Group PL w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.jvsgroup.pl w siedzibie JVS Group ul. Bagno 2/198, 00-112 Warszawa, oraz na profilu JS Group PL – just view the show.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Więcej Aktualności

Toto Cutugno - autor włoskich szlagierów odwiedzi Warszawę

16.05.2019 - - Twórca niezapomnianego "L'italiano" zagra koncert na Torwarze 16 maja 2019 r.

Všechny novinky

Bądź na bieżąco

info@jvsgroup.pl www.jvsgroup.pl Telefon kontaktowy: +48 791 394 449 Adres: Bagno2/198, 00-112 Warszawa
Copyright 2017. All rights reserved