CZ | EN | HU | PL | SK
Úvod Ponúkame Reklama na LCD

REKLAMA NA LCD OBRAZOVKÁCH

Hľadáte efektívne riešenie, ako dostať svoju kampaň medzi ľudí? Odporúčame využiť modernú digitálnu sieť LCD obrazoviek na čerpacích staniciach MOL.

Rozdiel medzi tradičnými médiami a digitálnymi médiami je v možnosti digitálnych médií nielen šíriť informáciu, ale aj nadviazať kontakt s príjemcami. Pohyblivá reklama má schopnosť zaujať používateľa a zapôsobiť na jeho emócie. Pohyb, zmena farby alebo intenzity svetla a ďalšie rýchle obmeny ovplyvňujú pozornosť každého človeka. LCD obrazovky nainštalované v priestore čerpacích staníc zaujmú viac než akýkoľvek statický plagát.

Cieľová skupina

Efektivita reklamy na LCD obrazovkách

Programová náplň obrazoviek

Možnosti formátů obrazovek

Full board Leader board Rectangle I.pozice, Rectangle II.pozice, Komerční sdělení

Exkluzivita reklamy

Všetkým svojim klientom zaručujeme, že ich reklama bude mať výhradnú exkluzivitu vo svojom segmente počas celej doby kampane. Na našich obrazovkách sa preto nikdy neobjaví reklama na dve rôzne kávy, dve rôzne autá alebo dve rôzne poisťovne.

Umiestnenie LCD obrazoviek

Všetky LCD obrazovky sú umiestnené na dobre viditeľných miestach priamo nad pokladňami v širokej sieti prémiových čerpacích staníc MOL. Jednotlivé čerpacie stanice boli vyberané so špeciálnym ohľadom na štruktúru svojich klientov. Do našej siete boli prednostne vybrané tie stanice, ktoré sú hojne navštevované, majú vysoký obrat služieb a ponúkajú svojim klientom nadštandardné služby.

Technické špecifikácie

Cenník

Kontakt

BUĎ V SPOJENÍ

info@jvsgroup.cz  www.jvsgroup.sk  +420 257 312 685 Türkova 5B, Praha 4, Chodov, 149 00