TECHNICKÉ PARAMETRE - JVS Group
CZ | EN | HU | PL | SK
Úvod TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Cena: na žiadosť u JVS Group

Doba trvania výstavy: minimálne 3 mesiace

Veľkosť priestoru / výška stropu: 1,500-3,000 m2 / 4 m

Rozmery vstupných dverí: 3x3 m

Rozmery nákladu: kontajnery veľkosti 18x40 ft

Inštalácia: zabezpečená technikmi spoločnosti JVS Group

História výstavy: Slovensko, Portugalsko

Možnosti ďalšieho zisku: vstupenky, audio sprievodcovia, katalóg výstavy, interaktívna zóna, nadviazanie partnerstiev, reklamné predmety, občerstvenie
Zabezpečuje spoločnosť JVS Group: výstava, audio sprievodcovia, reklamné materiály, know-how marketingovej a PR stratégie, foto a video materiály pre marketingové použitie, kurátor výstavy

Kontakt:
Prague Gate
Türkova 2319/5b
149 00 Praha
www.jvsgroup.cz
info@jvsgroup.cz

CONTACT
Petr Suchánek (Head of production)
+ 420 774 997 322
petr@jvsgroup.cz
WWW.COSMOSDISCOVERY.NET

BUĎ V SPOJENÍ

info@jvsgroup.cz  www.jvsgroup.sk  +420 257 312 685 Türkova 5B, Praha 4, Chodov, 149 00