Team Buildingové akce

Team Buildingové akce

Je to jedinečný nástroj, který má firma k dispozici, když chce upevnit mezilidské vztahy v kolektivu, "zmapovat" vazby mezi členy týmu nebo vyřešit aktuální komunikační krizi.

S ohledem na cílovou skupinu a očekávaný cíl teambuildingu vybereme vhodný typ teambuildingu, připravíme kompletní program a scénář, vybereme vhodnou lokalitu, zajistíme akci po technické a personální stránce.