top of page

Archivace a katalogizace sbírek a sbírkových předmětů Cosmos Discovery

Výstava Cosmos Discovery zahájila muzejní historii FUTURE ART MUSEUM. 

Zcela jedinečná expozice historie pilotovaných kosmických letů vznikla na základě dlouhodobé spolupráce FUTURE ART MUSEA s muzeem a vzdělávacím centrem COSMOSPHERE v USA. Jako druhý významný partner této originální a v Evropě zcela výjimečné expozice je americká kosmická agentura NASA a evropská kosmická agentura ESA. Na výstavě se dále podílela Česká akademie věd, Ústav fyziky atmosféry, Astronomický ústav a mnoho dalších vědeckých institucí. 

 

Díky této profesionální spolupráci napříč kontinenty i vědeckými obory vznikla velkolepá výstava čítající stovky originálních exponátů, z nichž některé se vrátily z kosmu. Na výstavě návštěvníci uvidí kosmické lodě, orbitální stanice i raketoplány. Návštěvníci mohou obdivovat originální artefakty z Měsíce, americkou kosmickou loď Apollo, počítače z Kennedyho řídícího střediska v Houstonu, ruskou kosmickou loď Sojuz, kokpit raketoplánu Columbia nebo trysku motoru Saturn V, která byla vyzvednuta ze dna oceánu a jako jediná byla převezena do Evropy. Výstava má obrovský vědecký a vzdělávací význam, protože zcela objektivně a pravdivě prezentuje historii dobývání kosmu, ale věnuje se i současným a plánovaným misím, a to jak těm, na kterých se přímo podílí Česká republika, tak těm ostatním, jako jsou projekty SpaceX nebo NASA. Výstava je tak jedinečnou sondou do moderních dějin lidstva a zároveň svým návštěvníkům dává nahlédnout do blízké i vzdálenější budoucnosti. 

 

Poklad Inků

Pokad Inků je velkolepý muzeální počin, který přenese své návštěvníky tisíce let do minulosti, do dávných dob předkolumbovských civilizací na jihoamerickém kontinentu. Souhlas s vývozem národního kulturního dědictví Peru nevyčíslitelné hodnoty musel dát samotný prezident Peru a zlatý poklad do Brna doprovázeli zástupci peruánského ministerstva zahraničí a ministerstva kultury. Tisíce let staré exponáty předkolumbovských kultur vyrobené ze zlata, stříbra, mědi, polodrahokamů, ale i neobyčejně velkých smaragdů a ametystů si vyžadovaly nejen dokonalou ostrahu a bezpečí. Zvláštní odbornou péči této historické sbírce čítající 100 originálních exponátů musel věnovat celý tým JVS GROUP ve spolupráci s profesionálními restaurátory z Technického muzea Brno a kurátorem sbírky Jon C. Cordovou - Independent Museum Registrar & Collections Coordinator. Navíc bylo nutné kromě velmi nápadité a umělecky originální expozice také přesné dodržení požadavku konkrétní teploty a vlhkosti vzduchu, aby se exponáty nesmírné historické hodnoty při vystavení nepoškodily – především, aby dále nekorodovaly. 

 

Všechny nádherné zlaté exponáty pochází z Museos Oro Del Perú v Limě, jehož ředitelka Camila Pérez Palacio Mujika výstavu osobně zahajovala. Na výstavě se tak návštěvníci setkají s odkazem dávných vládců předkolumbovských civilizací Jižní Ameriky, s jejich poklady a korunovačními klenoty. Stáří některých exponátů výstavy je více než 3000 let. Na expozici Pokladu Inků spolupracovalo i Národní Muzeum zapůjčením svých exponátů pocházejících ze Střední Ameriky, a také přední česká odbornice na jihoamerické kultury se specializací na Peru – Eva Barrioso Farfánová, která výstavě dlouhodobě zapůjčila část své originální sbírky jihoamerické keramiky. 

 

Soukromá sbírková činnost zaměřená na současné české výtvarné umění

 

JVS GROUP dlouhodobě sleduje a spolupracuje s mnoha významnými českými výtvarnými umělci. Tato podpora české výtvarné scény patří k dlouhodobým cílům a mecenášským záměrům celé koncepce vedení uměleckých sbírek zastřešených JVS GROUP. Sbírková činnost nejen vytváří základ pro budoucí rozsáhlejší výstavní aktivity věnující se českému modernímu výtvarnému umění, ale působí rovněž jako významná podpora a motor pro samotné umělce, kteří jsou na prodeji svých děl často existenčně závislí.  

 

Mezi nejznámější české umělce, se kterými JVS GROUP takto spolupracuje jsou:

  • Stanislav Kolíbal

  • Martin Krajc

  • Jiří Georg Dokoupil

  • Petr Písařík

  • Jiří Matějů

bottom of page