top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností JVS group s.r.o.

1. Udělujete tímto souhlas společnosti JVS GROUP s.r.o., sídlo: Sokolovská 1333/45 708 00, Ostrava Poruba, IČ: 25865005, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23307 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- e-mail

2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  zasílání newsletteru prostřednictvím emailu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu      20 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@jvsgroup.cz

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

bottom of page